Blog

Profile

ALKAYA Hasan

Hasan ALKAYA

Name:Hasan ALKAYA
Date of birth:03.09.1984
Address:38.4467, 27.18985
Phone:055570828**
Email:hasan.alkaya@teias.gov.tr

Teknolojik gelişmeleri takip eden, araştırmayı ve öğrenmeyi seven, yeniliklere açık olan bir elektrik mühendisidir, kendisi.

Özgeçmiş

01.2010 - present

Test Grup Başmühendisliği

Test Grup Başmühendisi

Bölge Müdürlüğü dahilindeki trafo merkezlerindeki tüm teçhizat ve tesislerin korunması ve savunması yönünden, mevcut talimatları uygulamak. İzolasyon (gerilim dayanımı) değerleri yönünden işletmeye alınmasında ve işletmede olan teçhizatların serviste kalmasında sakınca bulunup bulunmadığı hususunu yetkili birime rapor halinde sunmak. Sistem topraklamaları(santral ve trafo merkezi topraklamalarından vb.) ile ilgilİ sorunların çözümlenmesi ve yeni merkezlerin önce toprak özgül dirençlerini daha sonra da topraklama empedanslarının ölçülmesini yapmak. Diğer görevlerimiz;

08.2009 - present

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

TEİAŞ, 233 sayılı KHK sistemi içinde, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut mevzuat ve ana statüsü hükümleri çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 13.03.2003 tarihinde aldığı iletim lisansı çerçevesinde, yeni piyasa yapısına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Teknoloji, nüfus ve altyapı gelişmelerine paralel olarak elektrik iletim altyapılarını genişletmek, yeni iletim tesisleri yapmak, bunlara paralel olarak kendi iletişim altyapısını genişletmek, Türkiye Elektrik Sistemini uluslararası standartlarda, kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletmek, bu amaçla;  yeni projeler oluşturmak, bunları gerçekleştirmek ve elektrik piyasası hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan TEİAŞ, bu görevlerini Ankara’da bulunan Genel Müdürlük ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan 22 adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri ve 10 adet Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri vasıtasıyla yapmaktadır.

09.2009 - 01.2010

Koruma Sistemleri Grup Başmühendisliği

Mühendis

Günlük sistem arızalarını değerlendirmek, etüt etmek, arızaların giderilmesi için çalışmak. Her çalışma sonunda rapor hazırlanmasını sağlamak, kontrol etmek, imzalamak ve üst makama sunmak. Müdürlüğün malzeme ve donanım eksiklerini tespit etmek, talepte bulunmak. Arızalı Sekonder malzemenin atölyede tamir edilmesini sağlamak, tamiri mümkün olmayanları başkanlığa gönderilmesini sağlamak, takip etmek. Diğer görevleri;

04.2007 - 08.2009

Optimal Elektromekanik İnşaat Elektrik...

Dün’den Bugüne

24.03.1998 yılında Optimal Elektromekanik İnşaat Elektrik Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanını aldık. En iyi olmaya çalışmamız, tercih edilmenin getirdiği mecburiyetten. Tercih edilmemiz ise yaptığımız işin bir öncekinden daha iyi olması. Günümüzde ekonomik ederi olan uygulanabilir teknolojik değişim ve gelişmeleri takip edip denemek, lüzumunda üretimine katkıda bulunmak ve gerektiğinde üreticiden bağımsız olarak çözümler üretmek görevlerimiz arasındadır. Bu bizi üreticilerimiz ve müşterilerimiz için bir çözüm ortağı yapmaktadır.

Proje Okuma Semineri

Proje Okuma Semineri

Sertifikalar
Page 1 of
Contact info
Address38.4467, 27.18985
Phone055570828**
Websitewww.hasanalkaya.com

Let's keep in touch